VTV9 TRỰC TIẾP - MỸ PHẨM CHERRY ĐÀO NHẬN CÚP VÀNG THƯƠNG HIỆU 2015